Konzervační (záchovná) stomatologie

Konzervační (záchovná) stomatologie

Jejím hlavním cílem je záchrana zubů, které jsou poškozeny kazem, úrazem, nevhodným stravováním či nešetrnou ústní hygienou. V rámci záchovné stomatologie se jedná o zhotovení výplní. Ty mohou být z různých materiálů.

Stomatology

We are highly pleased that from now on we can offer to our clients brand new and top quality stomatology department. We offer wide scale of services, from common examination to more complicated interventions. For more information call +420 739 934 334 or use our web contact form.

Podrobné informace

Nejčastější výplně jsou amalgámové (tmavé), fotokompozitní (estetické bílé) a ze skloionomerního cementu.

Našim cílem je co nejvíce zachovat zubní tkáně. Někdy je však zub poškozen v takovém rozsahu, že zhotovení samotné výplně již není možné. Je nutné přistoupit k ošetření kořenových kanálků tzv. endodontickému ošetření. Samozřejmostí je bezbolestnost zákroků.

Názory našich klientů

Kontaktujte nás

I am interested in...
Appointment details
Preferred daytime
Preferred day in the week
By submitting you agree to the processing of personal data.